EN

Các điều khoản bán

Trong những đi ều khoản bán hàng này, tức là: i) Từ Du, có nơi làm việc chính tại No 969, YunHan Road Pudong District Thượng Hải, Trung Quốc.Người bán hàng thực s ự cho Người mua được gọi là. « 8202;Từ được giới hạn 82;82; Người mua nó là 2; người mua hoặc chấp nhận mua nó Bao gồm các s ản phẩm có bao gồm nhưng không giới hạn: bộ giảm áp suất, bộ truyền áp lực, bộ áp lực, bộ điều khiển áp suất, bộ phận xoay ép, bộ cảm biến, bộ lỏngCấp Gaug, Nhiệt độ, Nhiệt độ cao, phần mềm, và những thành phần của OEM, được gọi chung dưới là'82;dược phẩm. 892;thời tiết và Người mua cũng được gọi là'82;2;2;2;2;2; và cùng nhau là'82;đôi; 2;2;2; Thuật ngữ là'2;hợp đồng viết tay được ký bánvà Người mua (bao gồm những chi tiết ghi chép, tiền đề, bản vẽ, và các tài liệu khác mà rõ ràng được ghi vào đó bằng chỉ dẫn) và ghi rõ các điều kiện bán này.

L.Chấp nhận.Dưới những điều khoản và điều kiện bán duy nhất trong hiệp định 82;Điều kiện kiểm soát 892: là những điều khoản duy nhất trên đó Từ Yên sẵn sàng bán sản phẩm cho Người mua và chúng sẽ quy định hợp đồng loại trừ tất cả các điều khoản và điều kiện khácĐơn đặt hàng, quy định, thông tin, hay tài liệu khác, trừ những tài liệu liên quan tới giá cả, trữ lượng, thời gian giao hàng, và mô tả và tiêu chuẩn của những phẩm được ghi rõ trong tờ phát thanh của một mệnh lệnh hay trên hóa Hứa Bác.Từ nay đối đầu với và cự tuyệt bất kỳ điều khoản nào khác hiển thị, nhập vào hay kèm theo lệnh mua của Người mua.Trong trường hợp xung đột giữa Điều kiện và các điều khoản và điều kiện trong bất kỳ mệnh lệnh mua hàng hay tài liệu tương tự, điều kiện của tài liệu này phải được kiểm soát.Người mua vị trí 8917, chấp nhận Xyan và 817;s Những gì được yêu cầu trong yêu cầu mua hàng lần đầu tiên là chấp nhận những điều khoản này.Không giới hạn những gì đã nói, nếu như ghi nhớ sau khi ra lệnh mua hàng từ Người mua, hay bất cứ tài liệu nào của Người mua mà cho rằng áp đặt điều kiện điều khoản và điều kiện đối với giao dịch tương lai (Bưu kiện Người mua), tài liệu do Tuyết ban phát hành không hoạt động như là chấp nhận của Người mua.Đề nghị chấp nhận bất kỳ giá trị nào của tập hợp do Người mua đồng thuận với tất cả các điều khoản ở đây.

Hai.Giá.Giá của s ản phẩm được bán bởi Từ Yên cho Người mua s ẽ là giá phát hành của Từ lỏng vào thời điểm mà Người mua vẫn được nhận hàng bởi Từ An, hay những giá trị được đề xuất bởi một đại diện của Từ yan. Nhưng Từ Nhân tiện, có thể thay đổi giá của Hoa Kỳ bất cứ lúc nào và bất cứ lý do nào trước khi phát hành hàng.Những lần ghi rõ s ẽ tự động hết hạn s ử dụng ba ngày (30) từ ngày phát hành và s ẽ bị thay đổi hoặc chấm dứt trước khi Người mua nhận nó trong thời gian đó.

Ba.Thuế.Tất cả giá trị sản phẩm nằm ngoài giá trị, và Người mua đã đồng ý trả bất kỳ loại thuế nào, bán, sử dụng, chuyển nhượng, tài sản cá nhân và /hay giá cả (thuế) nhập khẩu (thuế), thuế nhập khẩu và bất cứ thuế nào khác mà bất cứ quốc gia, liên bang, bang, bang, thành phố hay bất cứ nhà nước nào khác, trừ việc bán chúng, trừ trừ trừ những giá nàyThuế dựa trên thu nhập của Từ yan;817.Người mua phải lấy và cung cấp cho Xyan giấy miễn dịch hay tài liệu tương tự cần thiết cho việc giảm thuế hay được miễn trừ.

Bốn.Giao kèo.Tất cả các hóa đơn sẽ được trả đầy đủ trước hoặc trước đợt chuyển hàng trừ khi Người mua đã ký và duy trì tín dụng tài khoản mở với Từ Du, trong trường hợp đó tiền trả đủ là ba mươi ngày từ ngày trên hóa đơn.Từ lỏng dự trữ quyền, theo thẩm quyền riêng, yêu cầu bồi thường to àn bộ hoặc một phần, ký tự tín dụng, hoặc tiền mặt khi giao hàng và thu hồi tín dụng đã được mở rộng.Tất cả chi phí phải được trả bằng tiền tệ và cho ngân hàng hoặc địa chỉ của Hứa phủ được ghi trên hóa đơn của Hứa phủ.Từ lỏng dự trữ quyền đánh giá, và Người mua đồng ý trả nhanh chóng, phí dịch vụ một và một nửa phần trăm (1d -1897;=) cho mỗi tháng trên các tài khoản quá hạn, hay số lượng tối đa được phép theo pháp luật, giá thấp hơn.Bất lợi thuộc về Người mua phải được trả mà không bị loại bỏ hay từ chối khác.Mô ̣t thanh tra đươ ̣c xem như đa ̃ đươ ̣c thâ ́y la ̀m khi đươ ̣c thâ ́y bơ ̉i đô ̀ng hô ̣i qua ̉ đô ̣ng.Nếu một số hoá đơn đặc biệt không được thanh to án khi nhận hạn, Người mua đồng ý trả mọi chi phí quyên góp nếu tài khoản này được đưa ra ngoài để thu thập tài khoản này hoặc, nếu anh ta được triệu tập để thu thập tài khoản này, Người mua sẽ đồng ý trả mọi chi phí và phí hợp lý của luật sư, bao gồm mọi chi phí và luật sư hợp lý

Năm.Nơi giao hàng và phương pháp giao hàng / Nguy hiểm thua cuộc.Tất cả giá là cơ s ở của tập đoàn XNgười mua đồng ý trả tất cả phí vận tải sau khi phát hàng xong cho người vận tải và trả lại cho XUyan bất cứ bảo hiểm chuyển hàng hóa nào được trả trước bởi Từ lỏng.Ngày giao hàng là ngày mà Người đưa hàng đã nhận được Từ lâu.Từ lỏng dự trữ giao hàng theo bất kỳ mệnh lệnh nào và giao hàng một phần.Tất cả ngày giao hàng chỉ là ước lượng.Khi Người mua cung cấp cho người mua một hướng dẫn vận chuyển đặc biệt, mọi chi phí đặc biệt phải được chi trả bởi Người mua, bao gồm việc điều khiển, đóng gói và phụ phí chuyển hàng.Khi yêu cầu hướng dẫn xuất khẩu hay đóng gói đặc biệt và đã được thỏa thuận bởi hai bên, mọi phụ phí phụ thuộc, như thuế xuất khẩu, giấy phép, phí tương tự sẽ phải trả cho Người mua. Tựa đề tới (dưới câu tiếp theo) và sự mạo hiểm mất mát hay tổn hại tới Người mua trướcgiao hàng cho vận chuyển đến người mua, và Người mua sẽ chịu trách nhiệm đệ trình mọi đòi hỏi bồi thường thiệt hại, thiệt hại, chậm trễ hay không, với người vận chuyển, cho người bảo hiểm hay những người khác có liên quan. Tuy nhiên, cho những chuyến hàng quốc tế từ Trung Quốc, cổ phiếu và rủi ro thiệt hại sẽ được chuyển cho Người mua hàng.khi chúng vào hải phận quốc tế, không phận hay vượt qua biên giới.Theo luật pháp áp dụng, Từ Yên, trên thông báo tới Người mua, có thể tiếp quản sản phẩm cho đến khi Từ Yên nhận đầy đủ tiền từ Người mua.

-6.Cài bảo trì.Trừ khi có ghi rõ một lần thầu do một người đại diện của Từ Du, Người mua chịu trách nhiệm lắp đặt Những Mảnh vỡ và bảo trì cần thiết

Bảy.Quyền hạn.Từ Yên sẽ giữ lại mọi quyền lợi về dữ liệu và thông tin kỹ thuật, các thủ tục kỹ thuật và các phương pháp kinh doanh, dù có thể có bằng sáng chế hay không, phát sinh hoặc phát triển nhờ dịch vụ xây dựng cấu trúc văn hóa của Từ Du

8!HoãnKhông phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại, thiệt hại, giam giữ hay chậm trễ do những nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát của nó, bao gồm cả các hành động của Chúa, những hành động của Người mua, những hành động của người dân hay quân đội, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bố, khủng hoảng, chiến tranh, bạo loạn, chậm trễ trong việc vận chuyển, giới hạn của chính phủ hay lệnh cấm vận, hoặc khó khăn để đạt được lệnh cấm vận.công nhân bẩn thỉu, vật liệu, cơ sở sản xuất hay vận chuyển nhờ đó.Nếu có s ự chậm trễ nào do bất cứ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Từ lỏng, Từ tạm thời có thể phân phối s ản xuất và giao hàng cho khách hàng, thời gian vận chuyển đến Người mua s ẽ được kéo dài một thời gian tương đương với thời gian bị trì hoãn, và Người mua s ẽ không có quyền từ chối giao hàng hoặc bị gỡ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào do thám này.y. Trong trường hợp có sự chậm trễ trong quá 90 (90) ngày liên tiếp, Người mua và Hứa Bác, mỗi người có quyền chấm dứt hợp đồng, hoặc bất cứ phần nào không thuộc về nó mà không phải chịu phạt.Mô ̣t phâ ̀n cung câ ́p bi. trê ̃ do nguyên nhân gây ra trong quyê ̀n kiê ̉m soa ́t cu ̉a Người mua (8917).Người mua s ẽ chịu trách nhiệm về tất cả chi phí và chi phí của Từ Du trong nhà giam hay nhà kho s ản phẩm cho Người mua hay theo yêu cầu Người mua.Người mua không thực hiện bất kỳ thanh to án nào cho Hứa Yên trước khi thi hành nhiệm vụ này hay không tuân theo luật lệ của Hứa phủ

Chín.Hủy.Nếu Người mua hủy đơn vì bất cứ lý do nào, thất bại hay từ chối, hay vì bất cứ lý do gì không thể chấp nhận nhận nhận nhận nhận giao hàng của bất kỳ sản phẩm nào mà người mua hàng đã đặt hàng, hoặc nếu Người mua yêu cầu chuyển hàng từ Từ Xuyan, Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm và trả tiền liền cho Xuyan sau yêu cầu, giá cả chi phí và các chi phí của Hứa Bácvà vận chuyển Người mua thứ tự C817, hay do loại chuyển đổi này, bao gồm chi phí tuyên án và kho.

Mười.Sản phẩm trở lại.Chỉ có những ngày mới, chưa thay đổi, chưa sử dụng và chưa sửa xong trong hộp gốc mới có thể trở về khoảng chín mươi ngày kể từ ngày phát hành của chuyến hàng, miễn là Từ lỏng chấp thuận sự trở về này trước.Từ Yên dự trữ quyền kiểm tra hàng hóa đã được trả về, và không thể hoàn thành cho đến khi được xác nhận lại với Người mua bởi một đại diện của Từ Yên phải cung cấp cho Người mua Từ Từ một số tài sản đã được cung cấp cho Người mua bởi Từ Từ, mọi dữ liệu có thể phải chịu trách nhiệm khôi phục.Sau khi Người mua Thoát khỏi trách nhiệm của bộ phận này, Từ An s ẽ thông báo cho Người mua về giá trị trung tâm mà Từ An đã chấp nhận.Một khoản vay s ẽ được cấp cho Người mua với giá trị này, giảm giá nào của bộ phận phục hồi do Xuyan Production không chấp nhận s ự trở lại thì s ẽ được trả lại cho nhà máy Người mua F.O.B. Từ Giả s ử 817.

Đếm.Lệnh.
a) Bảo hành.Từ nhiệm vụ của người mua s ẽ có một thời gian trong một năm kể từ ngày phát hành tại cơ s ở của Hứa Tiết 8917;
B) Nhớ.Nếu có sản phẩm thiếu kỹ năng hay vật liệu hay không khớp với quy định, nếu có, chỉ cần Người mua có thông báo nhanh chóng ghi lại thiếu sót trong thời kỳ sung, thì Hứa Yên sẽ tùy ý, trong thời kỳ sung sức, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, miễn phí cho Người mua, hoặc (II) cung cấp cho Người mua một khoản tín dụng tương đương với giá đíchGiá của Sản phẩm...Giá hàng hóa được trả về Từ Từ để phân tích sửa chữa và bảo hiểm thuộc về Người mua, và sau sự trở lại này Người mua phải đóng gói Hàng hóa cẩn thận để bảo vệ khỏi rủi ro thiệt hại, kể cả thiệt hại do điện từ.Việc s ửa chữa, thay thế hay phát hành tín dụng là Điều khiển độc quyền và độc quyền
về sự vi phạm sự bảo hiểm được đề ra ở đây.Tất cả chi phí đổ bộ hoặc tái lắp đặt sản phẩm sẽ phải gánh chịu trách nhiệm Người mua.Những sản phẩm được sửa chữa hay thay thế trong vòng thời kỳ này là đầy đủ cho một thời gian sáu tháng kể từ ngày sửa chữa hay thay thế, hoặc là thời gian còn dài của thời gian còn lại.Khi phát triển hàng thay thế theo mục này, Người mua sẽ được hóa đơn cho những phát minh đã thay thế và sau đó phát hành tín dụng cho chúng.Nếu Tiết Xương Triều được xác định là không có khiếm khuyết, Người mua sẽ chi trả cho Xu Một giá trị cho Hai Trăm (USD 200) Đô -la mỗi lần quay lại.
c ó bảo hiểm.Tuy nhiên, nếu qua kiểm tra một trong những Sản phẩm mà bảo hiểm này áp dụng, Từ Yên xác định rằng một khiếm khuyết đã được tuyên bố là nguyên nhân của sự hao mòn, gồm cả sự ăn mòn,
Từ Từ lỏng, sửa đổi, phục v ụ, sửa chữa hay thay thế do Người mua hay người khác thực hiện trong suốt thời kỳ này, mà không được yêu cầu hay cho phép bởi Từ lỏng, v) bất kỳ sự kết hợp nào hoặc sử dụng của Bảo Hiểm v ới các thiết bị không thích hợp hay các sản phẩm phụ có thể liên quan đến Các Hiệu Quảvi khuẩn môi trường, theo quy định hay hướng dẫn của Từ yan, bao gồm cả, nhưng không giới hạn, khả năng điện lực, nhiệt độ và ẩm ướt tối, vii) không tuân theo mọi hướng dẫn của Từ Du (dù bằng miệng hay viết).The Produces; ix) thiếu sót hay lỗi trong bất kì đặc điểm nào do Người mua cung cấp; x) nguyên nhân vượt quá trình điều khiển của Từ yan; hay X) nguyên nhân khác với kỹ năng của chúng ta, sau đó bảo đảm sẽ vô hiệu và vô hiệu và không còn áp dụng nữa.Phù Tiết Xương là người duy nhất có quyền xác định hiệu quả của hiệu trưởng và nguyên nhân của khiếm khuyết này.

Các trát tòa thuộc chi tiết này nằm trong danh sách tất cả các lãnh thổ khác, bộc phát hay bị đe dọa, bao gồm cả, nhưng chưa giới hạn với hiệu lệnh mua bán hàng và vô hiệu hóa.Không có ai thuê hay đặc vụ của XQuý AN817;s, ngoài một văn phòng hay người khác ủy quyền kiểm soát lại XQuý AN817;s, được phép thực hiện bất kỳ trát tòa nào tương thích với khu rừng.Không giới hạn những gì đã nói, Từ Du không có nghĩa là Sản phẩm thích hợp cho Người mua hỏi C217, s ẽ hoạt động trong bất kỳ môi trường nào, được thực hiện không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc s ẽ làm việc cùng với Thiết bị Người mua.

Có.Sản phẩm giáTừ lúc này đến lần khác, Từ Du có thể cung cấp Người mua mẫu hoặc nguyên mẫu Chỉ cho mục đích thử nghiệm và đánh giá (\ 82;Đánh giá sản phẩm \ 8921;).Trong thời gian đánh giá, Từ Du là chủ sở hữu và nắm giữ danh hiệu của phần Đánh giá.Tất cả các phẩm giá trị sẽ được cung cấpNgười mua đồng ý rằng mọi phương pháp đánh giá đều có nguy cơ duy nhất của Người mua.Không được sử dụng Chất định giá trong môi trường sản xuất hay thương mại, công nghệ, thiết bị hay máy móc khác. Từ lỏng không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép này.

Rồi.Sáng chế bù.Xu sẽ không có trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ sáng chế, dấu hiệu hay quyền bản quyền sở hữu (ở đây thì được gọi là 22202;Những quyền sở hữu hình thức) (ngoại trừ những gì được hiển thị rõ ràng trong bộ phận này.Phù Tiết Xương bị hạn chế bởi những điều khoản khác.Xu sẽ bảo vệ và bảo đảm Người mua Chống lại cáo buộc xâm phạm Quyền sở hữu Tâm Lý với những hạn chế và các điều kiện được nêu ra ở bộ phận này.Nếu một phát phẩm bị đòi hỏi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba, Từ An có thể, theo thẩm quyền riêng của Người mua, đòi hỏi tiếp tục sử dụng Sản phẩm, thay thế hoặc sửa đổi nó để nó không vi phạm pháp luật, hoặc đề nghị chấp nhận sự trả lại sản phẩm và giảm giá mua hàng hợp lý.giảm giáCho dù có chuyện gì đi nữa, Xu sẽ không có trách nhiệm về khiếu nại xâm phạm dựa trên thông tin do Người mua cung cấp, hay chỉ tới Những Mẫu mà thiết kế được chỉ định to àn bộ hay một phần bởi Người mua, hay vi phạm do sự sửa đổi, kết hợp hay sử dụng trong một hệ thống sản phẩm.Như ̃ng thư ́ trong na ̀y thuô ̣c vê ̀ đô ̀ng bô ̣ na ̀y la ̀ đô ̀ng tra ́ch nhiê ̣m duy nhâ ́t va ̀ co ́ quyê ̀n tra ́ch nhiê ̣m vơ ́i ngươ ̀i mua quô ́c hoa ̣t đô ̣ng tư ̉.Nếu yêu cầu dựa trên thông tin hay bản thiết kế cung cấp toàn bộ hoặc một phần của Người mua, Người mua sẽ bảo vệ và bảo vệ cho Hứa Yên bằng mọi chi phí, chi phí hay phán quyết do bất cứ yêu cầu nào
như thế là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba.

Bảy.Tiền bồi thường.Người mua đồng ý bảo vệ, bảo đảm và giữ cho Hứa Yên vô hại khỏi mọi trách nhiệm, và trả mọi chi phí và phí của luật s ư hoàng gia, cho thiệt hại hay thiệt hại nào do Chính phẩm gây ra bằng bất cứ cách nào khi đang s ở hữu hay dưới s ự kiểm soát của khách hàng Người mua hay Người mua giá 8917.

Mười.Thu thập dữ liệu hư hại.Không đời nào XQuý lại có khả năng (và Người mua chờ tất cả các báo cáo chống lại XQuý) cho nhân vật, tính toán, tử tế, thanh niên, chi tiết, chi phí hay thiệt hại, chi phí dựa trên thanh toán, cân bằng, giảm cường, giảm cường, giảm kiểm soát, giảm kiểm soát, hay bất kỳ chi phí nào trong hành động khác, hay trường hợp nào.
từ những thứ được thực hiện bởi Hiệp ước này, hay từ sử dụng hay từ chối, bao gồm, nhưng chưa được giới hạn, các thiệt hại về sự thua lỗ sản xuất, tố hay bồi thường cho cá nhân hay đất đai.Dịch vụ này sẽ được nhớ hoàn toàn trong cơ sở và hiệu quả kể cả khi thuê;817;
-16.Sự hạn chế trách nhiệm.Tài sản sản có khả năng lớn không bao giờ trừ giá trị của người mua vì sản phẩm đã gây ra sự thử thách nào.Biên bản này được áp dụng bằng chứng kiểm soát hay giải quyết bằng hợp đồng, và được áp dụng với mỗi cái tên Người mua là 82;Những kí ức về người mua được liên tục trong hợp đồng này không thể trừ, và có bất kỳ những ký ức nào còn có thể có cho người mua được.

Đếm.Đã.
a) Người mua sẽ tuân theo mọi luật pháp, luật lệ, mật mã, quy định, quy định và lệnh điều hành trong phạm vi này, và sẽ có tất cả giấy phép hay giấy phép phép bắt buộc liên quan đến việc mua, chuyển, chuyển, chuyển hàng, lắp đặt hay sử dụng của một trong những Sản phẩm.
b) Việc xuất hoặc tái xuất, và các dữ liệu kỹ thuật liên quan cung cấp trong đây, nếu có, có thể b ị ràng buộc theo luật hành pháp quản lý xuất cảng Trung Hoa, hay b ất cứ luật nào tương tự.Người mua không thể bán, tái xuất, chuyển nhượng hay xử lý bằng cách khác, hay bất cứ dữ liệu kỹ thuật liên quan nào vi phạm luật pháp Trung Quốc hay bất cứ luật khác về xuất khẩu nào.Người mua sẽ chịu trách nhiệm duy nhất lấy tất cả giấy phép hay giấy phép hợp lệ bằng chi phí và chi phí riêng.

18:Kiểm tra và chấp nhận sản phẩm.Lần kiểm tra và chấp nhận cuối cùng của những s ản phẩm được cung cấp dưới bản hợp đồng này s ẽ được thực hiện bởi Người mua hàng trong vòng mười bốn ngày sau khi nhận chúng tại cơ s ở Người mua giá 817,Không có người mua xác nhận kiểm tra và bác bỏ bằng văn bản trong thời gian vừa qua (nếu không có kiểm tra nguồn) thì nghĩa là đã chấp nhận.

Bảy.Công việc.Người mua không thể giao nhiệm vụ hay nhượng bộ bất cứ quyền hay yêu cầu nào dưới s ự đồng ý của Từ Giả s ử 8917, và bất kỳ nỗ lực nào do đại biểu hay giao nhiệm s ẽ bị hủy bỏ.

Tám.Người mua cần s ử dụngNếu Người mua trở thành lỗ hổng hay Người mua bất cứ lý do nào dưới dạng của hợp đồng này hay bất cứ hợp đồng nào giữa Người mua và Từ lỏng, Hứa Yên s ẽ có quyền dừng lại mọi việc vận hành hay một phần của Hợp đồng hoàn to àn hoặc một phầncũng tương tự, và lấy lại tất cả những s ản phẩm có thể được lưu giữ trong tài khoản của Từ An Cho Người mua

21?Định luật.Luật lệ và nghĩa vụ của hai bên sẽ được quản lý và giải thích, hiểu và thi hành theo luật pháp của Trung Quốc.Hai bên đều từ chối tuyệt đối việc áp dụng hợp đồng này của Hiệp định Hợp đồng Liên Hiệp Quốc về bán vật phẩm quốc tế.Không có hành động nào từ việc bán chúng được, ngoài hành động phục hồi giá mua hàng của chúng được thực hiện bởi một trong hai bên nhiều hơn một năm sau khi nguyên nhân gây ra tác động.

22!Trầm trọng, Nhớ lại, Cắt bỏ.Nếu bất cứ điều gì trong đó (ngoài những điều luật mà người mua phải trả cho Từ Văn bản) về điều kiện này, đều bị cho là vô hiệu hóa, bất hợp pháp hay bất cứ bằng chứng nào, tính hợp pháp hay có thể không có bằng chứng, tính hợp pháp và có thể thực thi của những điều khoản còn lại trong đâybị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi nó.Từ Giả vờ không thi hành hay vi phạm, bất cứ điều gì trong đây không có nghĩa là khước từ bất cứ vi phạm nào khác hay vi phạm đó.

Không.Thông báo.Bất cứ thông báo hay thông báo nào được yêu cầu hay cho phép ở đây sẽ được chấp nhận bằng giấy thông báo ba ngày sau khi gởi thông qua thư ghi âm với hóa đơn trả lời yêu cầu, qua thư tín hay Fedex, qua thư hạng nhất, bưu kiện trả trước, hay qua email (với bằng chứng nhận nhận thư cần thiết) tới Từ nới lỏng hoặc Người mua tại địa chỉ IPđược xác định trong hợp đồng hoặc ở địa chỉ khác, kèm với địa chỉ email, như mỗi bên có thể thỉnh thoảng chỉ định cho người kia bằng văn bản.

-24.Toàn bộ hiệp định.Đây là bản tuyên bố đầy đủ và độc quyền của thỏa thuận giữa Từ Yên và Người mua về giá trị của Người mua.Bất cứ sự từ bỏ, đồng ý, sửa đổi, sửa đổi hay thay đổi điều khoản trong điều khoản này là bất hợp pháp trừ khi bằng văn bản và ký bởi Từ Giả và Người mua.


Liên