EN

Nước sửa nông

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng
Có nhiều phương pháp tưới tiêu.Khác nhau ở chỗ cung cấp nước cho cây.Mục tiêu là áp dụng nước vào các nhà máy một cách đồng minh nhất có thể, nên mỗi nhà máy không có quá nhiều hay quá ít nước.

Chủ đề:
Thủy lợi (thủy tinh)

Nước lọc mặt dưới (SDI), vi phun nước hay vi phun nước, và thủy lợi mini -bubbler tất cả đều thuộc về loại phương pháp tưới tiêu.

  • Thủy lợi (chỉnh sửa)
  • Thủy thủ khô
  • Máy phun
  • Nước ép
  • Tăng thạch Trung tâm
  • Khởi động theo chiều ngang (vòng tròn, bánh xe, bánh xe di chuyển)
  • Hệ thống phun cỏ
  • Phân nhỏ
Liên