EN

Công nghiệp hóa

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng

Gặp nhiều thử thách


Công nghệ hóa học đòi hỏi những công cụ được áp dụng trong quá trình của chúng.Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc quốc tế rất nghiêm ngặt.Truyền thuyết cáp cáp...Hệ thống đo điện tử chống nổáp suất, nhiệt độ và cấp độ trong khu vực có thể nổ, và hoạt động hài hòa trong môi trường hung hăng, các thiết bị đo đạc sắp được chỉnh lại theo quy định chuẩn để đảm bảo anđếnàn lâu dài trong trường hợp làm việc khó khăn này.

Vật


Những loại thép vô hình được dùng theo hình xoắn trong công nghệ hóa học, như 126L và 1.4404 /1đo lường áp suấthaymáy phát hoàđếnđo nhiệt độHoặc các khoang và ống vượt qua để đo cấp độ, những vật liệu có khả năng chống lại hóa chất khác, như PTđắp, phương pháp điều trị mặt đất, như DAcroMEt và Delta Tone, chúng tôi có hệ thống thiết bị đo lường có thể phục hồi nhanh chóng.
Liên