EN

Thức ăn và thức uống

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng

Đạo cụ vệ sinh


Đối với việc sản xuất thức ăn, an ninh thức ăn là một trong những mối quan tâm lớn đối với người tiêu dùng.Để tránh lây nhiễm vi sinh, tất cả các thiết bị nhà máy liên lạc với sản phẩm được thiết kế kỹ lưỡng cho chất lượng thức ăn trong công nghiệp sản xuất thức ăn và thức uống.Là một phần của cả nhà máy khái niệm vệ sinh, các dụng cụ đo được yêu cầu đặc biệt về nguyên liệu thô, chất lượng điều trị mặt đất, an toàn tiến trình, kỹ thuật kết nối và lau chùi trong quá trình CIM.

XyanANS cung cấp các thiết bị đo lường có tiêu chuẩn và an toàn theo yêu cầu của khách, như là:
  • FDA (Thức ăn và thuốc)
  • (Tập đoàn thiết kế vệ sinh Hy Lạp)
  • Bệnh viện Ba -A tiêu chuẩn Y tế, Inc.
  • ATEPX (chỉ số 99 /E)
Liên