EN

Hệ thống sưởi


Tài liệu đo lường XM -YAN được dùng cho hệ thống lò sưởi và nguồn nước nóng tại các cơ sở công nghiệp, nhà máy thương mại và nhà tư nhân, ví dụ như chúng ta có thể đo nhiệt độ ống khói từ XM -TTP.Cảm biến nhiệt độ kính nhỏhoặc dùng XY -PTDPPhát tín hiệu áp suất khácđến buổi sáng trạm áp suất.Áp suất và nhiệt độ đường ống có thể được dùng XY -PG -21Áp suất và nhiệt độ số:hoặc bạn sẽ thử nghiệm cấp nước bồn nóng, XM -LSD ImgeredBộ nhạy dạng lỏngChọn không tồi; nếu cần thiết bộ trình bày áp lực và điều khiển áp suất, XY - PC90EMáy điều khiển áp sốcó thể phục vụ ngài.

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên lạc với chúng tôi.
Liên