EN

Khí công nghiệp và y học

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng
Trong thế giới hiện đại, các loại khí và hỗn hợp gas được áp dụng rộng rãi, như các tiến trình nhiệt độ của các thức ăn và kho điện tử, ngành sản xuất.Trong lĩnh vực y tế, chúng được dùng để phẫu thuật đột ngột và thở nhân tạo.

Các khí được tụ lại thành lỏng để cung cấp hay vận chuyển trong các bình xăng lỏng hoặc các trụ theo kích cỡ rộng nhất.

XYAN có thiết bị đo lường: theo dõi áp suất vàKiểm soát báoquađo trình độvà điều khiển các tin nhắn tự động và tự động.Theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi thêm chức năng không dây vào các thiết bị đo lường này để xác định vị trí và trạng thái của hệ thống di động.XyanANK cũng hỗ trợ một công nghệ đo lường gấp gáp trong sản phẩm của khách hàng, theo sau đó là những giải pháp độc đáo.
Liên