EN

Dầu và Khí

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng
XyaN cung cấp áp suất, nhiệt độ vàThiết bị đo cấpSản xuất và tái tạo trường dầu và khí cầu ngoài khơi và bờ biển.Thiết bị đo lường được sản xuất theo sự phối hợp chặt chẽ với các thành viên của ISO 156 và Uỷ ban NASE sau khi được thay đổi gần nhất.ChúngThiết bị áp suất sốđược kiểm tra tại các tổ chức độc lập khác theo yêu cầu khách hàng.

Vật


 • Thép mỏng
 • Rất hợp kim
 • Don 400
 • PTFFName
 • Name
 • Hasnelloy.
 • Vàng
 • PlanComment
 • Ví dụ
 • Name =Các loại dầu
 • Name
 • Đường ống gas
 • Đường ống dầu và khí ga
 • Dầu và khí gas
Liên