EN

Thuốc men và sinh học

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng
Sản lượng dược phẩm có yêu cầu cao hơn về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm, cả ở phía trước và xuôi dòng, kỹ thuật vô trùng là một bước quan trọng trong hiệu quả và an toàn của các tiến trình sản xuất.Đó là một yếu tố chất lượng tối quan trọng trong việc lau chùi, khử trùng, xử lý miễn nhiễm.Cho nên thiết bị đo lường trong quá trình phải có thiết kế vệ sinh và độ chính xác cao.

Hợp lý GMP


XV Máy đo lường được sản xuất trong xưởng với các chỉ dẫn của MPP (chế độ sản xuất tốt).Họ có thể đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt do yêu cầu của hải quan.

  • FDA (Thức ăn và thuốc)
  • (Tập đoàn thiết kế vệ sinh Hy Lạp)
  • Bệnh viện Ba -A tiêu chuẩn Y tế, Inc.
  • ASME BPE (Bộ phận xử lý sinh học)
  • ATEPX (chỉ số 99 /E)
  • Ví dụ ứng dụng
  • Công nghiệp dược
  • Khoa học sinh
  • Quá trình sinh học
  • Thiết bị bắn
Liên