EN
Nhiệm vụ

Nhiệm vụ


Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các loại nhạc cụ chất lượng cao để tạo giá trị cho khách hàng.

Mission&Policy

  • Xuất sắc Phục vụ, Công nghệ Sáng tạo và Chất lượng ổn định là chìa khóa để nhận diện khách hàng
  • Chúng tôi tiếp tục cải thiện công nghệ, kỹ năng và khởi động của nhân viên để đạt được lợi ích của công ty.
  • Liên tục và sâu sắc về kỹ thuật: phát triển, phát triển và quản lý

Công ty nhận trách nhiệm xã hội, khuyến khích nhân viên chịu trách nhiệm về gia đình, tạo ra nơi làm việc an to àn, hạnh phúc và khỏe mạnh cho nhân viên, và tạo ra môi trường thiên nhiên xanh cho xã hội.Liên