EN

Ghi chú pháp

Thỏa thuận sử dụng
L.Định luật.

Từ cất đề cao vị trí mạng lưới của công ty Xuyan là bộ truyền thông và nội dung của thành viên Xuyanvà những người khác.Người dùng là mỗi người thiết lập hay truy cập vào một kết nối "Tài khoản" để truy cập và s ử dụng trang web của Từ cao 817.

Hai.Tướng.

(A) Bản hợp đồng này, hiển thị bằng phương pháp khác về việc s ử dụng trang web của Từ cao 817;s, đưa ra các điều khoản và điều kiện mà Người dùng dùng dùng dùng s ẽ áp dụng trang web của Từ yan;Bằng cách s ử dụng trang web của Từ cao 817 (ngoài việc lần đầu tiên đọc hợp đồng này), Người dùng đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản trong đây.Quyền s ử dụng trang web của Từ cao 817 là cá nhân của Người Dùng và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác.Người dùng chịu trách nhiệm s ử dụng tất cả tài khoản người dùng (dưới bất kỳ tên màn hình hay mật khẩu) và đảm bảo mọi s ử dụng tài khoản người dùng tuân thủ toàn bộ luật lệ của hiệp định này.Người dùng có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của tài khoản người dùng và mật khẩu, nếu có.

Từ lỏng.Bất cứ lúc nào cũng có quyền thay đổi hay dừng bất cứ khía cạnh hay biến cố nào của trang web của Hứa Tiết 8917, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ rảnh rỗi, và thiết bị cần thiết để truy cập hay s ử dụng.

Ba.Thay đổi hợp đồng.

Từ Yên s ẽ có quyền bất cứ lúc nào thay đổi hay s ửa đổi các điều khoản và điều kiện của người dùng cho trang web của Từ cất cao 817, hay bất cứ phần nào của nó, hoặc áp đặt các điều kiện mới, bao gồm, nhưng không giới hạn, thêm phí và phí cho việc s ử dụng.Sự thay đổi, s ửa đổi, bổ sung hay xóa bỏ s ẽ có hiệu quả ngay sau khi có thông báo, có thể diễn ra bằng cách bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng tải trên trang web của Từ cao 817, hay bằng thư điện tử hay thông thường, hay bằng bất cứ cách nào người dùng có thể thông báo nó.Người dùng dùng trang web của Từ cao 817 sau khi thông báo này s ẽ coi như người dùng chấp nhận những thay đổi, cải tiến hay bổ sung này.

Bốn.Thiết bị.

Người dùng có trách nhiệm lấy và duy trì tất cả điện thoại, máy tính và các thiết bị khác cần thiết để truy cập và s ử dụng trang web của Từ cao 817, và tất cả các chi phí liên quan.

Năm.Hành vi người dùng.

Người dùng chỉ s ử dụng trang web của Từ cao 817 để thực hiện các yêu cầu hợp pháp.Người dùng không thể gửi hay truyền thông qua trang web của Từ cao 817 bất cứ vật chất nào đã vi phạm hay vi phạm dù bằng bất cứ giá nào với quyền lợi của người khác, bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hay công khai, thô tục, tục, tục, tục, báng bổ hay ngược lạigây ra trách nhiệm dân s ự hay vi phạm bất cứ luật nào, hoặc mà không có văn bản của Từ Giả s ử lịch s ự xác nhận, chứa quảng cáo hay lời mời đối với hàng hóa hay dịch vụ.Bất cứ hành vi nào của người dùng mà trong quyền hạn của Xuyan 817;s hạn chế hay ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khác khỏi s ử dụng hay tận hưởng trang web của Xuyan 817 s ẽ không được phép.Người dùng không dùng trang web của Từ cao 817 để quảng cáo hay thực hiện yêu cầu quảng cáo thương mại, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mời người dùng đến làm người đăng ký các dịch vụ thông tin trực tuyến khác cạnh tranh với trang web của Từ cao 817;

(B) Tập tin văn bản, phần mềm, ảnh, đoạn video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh, và to àn bộ nội dung của trang web Xuyan đã được s ửa đổi theo luật pháp của Trung Quốc.Phù Tiết Hứa có một bản quyền trong việc chọn, phối hợp, sắp xếp và cải thiện nội dung của nó.Người dùng không thể thay đổi, công bố, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hay bán, tạo tác phẩm theo đạo, hoặc khai thác bất kỳ cách nào, nội dung nào, hoàn toàn hay phần nào.Người dùng có thể tải về vật liệu quyền hạn dành riêng cho người dùng.Ngoại trừ những điều rõ ràng được phép theo luật pháp tác quyền, không sao chép, tái phân phối, tái phát lại, xuất bản hay khai thác thương mại của tài liệu đã tải về mà không có sự đồng ý của Hứa Yên, Inc.Trong trường hợp có quyền sao chép, tái phân phối hay xuất bản quyền, không có sự thay đổi hay xoá bỏ tác quyền, ký hiệu hay bản quyền.Người dùng thừa nhận nó không có quyền sở hữu bằng cách tải về vật liệu có quyền sở hữu.

Người dùng không thể tải lên, dán hay cung cấp bất cứ tài liệu nào trên trang web của Hứa yan Hạn 817. mà không có s ự cho phép của người s ở hữu bản quyền s ở hữu bản quyền, bản quyền s ở hữu hay quyền s ở hữu khác, và trách nhiệm quyết định rằng bất kỳ vật chất nào không được bảo vệ bởi người dùng.Người dùng phải chịu trách nhiệm duy nhất cho những thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu, quyền sở hữu, hay bất cứ thiệt hại nào khác từ việc cung cấp.Bằng việc cung cấp tài liệu cho mọi nơi công cộng trên trang web của Từ Giả;817, Người dùng tự động cấp, hay cho phép người s ở hữu tài liệu như thế này rõ ràng đã ban cho Xyan quyền tự do hoàng gia, vĩnh viễn, không thể ngừng lại, không độc quyền và quyền s ử dụng, tái tạo, s ửa đổi, s ửa đổi, s ửa đổi, soạn, công bố, phiên dịch và phân phối các vật liệu như thế giớide và / hoặc để thêm nó vào các công trình khác bằng bất cứ hình thức nào, truyền thông hay công nghệ nào bây giờ được biết hay sau này phát triển cho to àn bộ thời gian của bất kỳ tác quyền nào có trong các tài liệu này.Người dùng cũng cho người dùng khác quyền truy cập, xem, lưu trữ hay mô phỏng tài liệu cho người dùng đó.Người dùng trao cho Hứa Yên quyền s ửa đổi, sao chép, phát hành và phân phối các tài liệu được Người dùng cung cấp trên trang web của Hứa yan;

D) Những điều nằm trong phần năm đó sẽ được lợi dụng bởi các công ty, hội viên và người cung cấp nội dung cho thành viên và người nắm quyền, và mỗi người có quyền sử dụng và thực thi trực tiếp những điều khoản đó hoặc thay mặt.

-6.Tuyên bố bản án, hạn chế trách nhiệm.

(A) Người máy lợi dụng dễ phát hiện tin tức cho phép dùng vị trí WEB của XIUYAN;Hơn nữa, đôi bên liên quan đến nhau và bất kỳ ai có năng lực giúp đỡ, đặc vụ, trợ lý, hay tín hiệu gián tiếp hay thiên văn học nào của họ, đều muốn biết vị trí cao của Xauya 817;trang thiết bị thiết bị thiết bị cao sẽ có sự hoà hợp nhất hay đặc biệt miễn phí; không thì họ có quyền tuyên bố bất kỳ thông tin nào về kết nối về kết quả mà có thể bị ám ảnh từ xa XM -yan -817;Trình độ dịch vụ, hay Trung tâm được cung cấp qua trang C2.817.

(B) X thịnh trang được cung cấp trên một bản mẫu "y" không có hiệu quả của bất kỳ loại nào, hay bộc phát hay bị ảnh hưởng, bao gồm, nhưng chưa đủ giới hạn, hiệu lực của đời tư, hay hạn của sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh của bồi thường hay nhịp đập, hay nhịp đập khi đạt tới mục đích đặc biệt, khác những thứ đó mà bị ảnh hưởng bởi và không có khả năng bội hóa,Luật chơi thuộc về hiệp định này.

(C) Tuyên bố này đòi nợ bao gồm bất kỳ thiệt hại hay thiệt hại nào do bất kỳ ai gây ra bởi bất kỳ trường hợp nào, ERROR, OMISTI, đứt quãng, Giải quyết, Giải phẫu hay dịch, dịch chuyển, ủy nhiệm, vi tính hay vi hợp pháp, nhà máy tính, nhà trường liên kết, nhà bếp, nhà bếp hoặc nhà bếp không được cho phép tiếp quản, đổi hay cai nghiện, khi nào bị ngắt đứt hợp đồng, mở cửa,Hành vi khó khăn, tầm thường, hoặc nằm dưới các nguyên tố khác.Đặc biệt người quen biết rằng XQuý không có khả năng tác động cho tác chiến, cứng đầu hay thậm chí cho phép hạn chế của người khác người dùng hay người chia sẻ và mạo hiểm và mạo hiểm tính chất gây nghiện từ các khu rừng đi tới sự bảo tồn với người dùng.

(D) Không đời nào XQuý bà hay bất kỳ ai tham gia vào tạo hóa, sản xuất hay phân loại XQuý thời hạn;Người vận động xác nhận rằng nguyên tắc này sẽ áp dụng mọi liên hệ trên trang web của XU -ya.817.

(E) Bất kể giá trị nào đối với người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, hay người lạ mặt, người cung cấp tin tức, người ký kết, người lạ, người lạ mặt, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, hay người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, hay người lạ, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ mặt, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, người lạ, hay người lạ,Vi ̣ xa ̉y tha ́ch cho ngươ ̀i đô ̀ng, hay bâ ́t cư ́ thư ́ gi ̀ đươ ̣c gây ra, hay la ̀ mô ̣t ca ́i tai na ̣n.Không có đơn vị nào của khu rừng có khả năng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, tính toán hay tổn thất nào, bao gồm cả, nhưng chưa được nhượng bộ, hồ sơ bị mất, dữ kiện nhỏ hay lớn lao.Không, không, không, không, không, không, không. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không.Hơn nữa, không có trát tòa nào cho phép kết quả do dùng những thông tin này.

(F) Không có trát tòa nào chống lại thanh danh với sự hưởng thụ của bạn hay chống lại bản cam kết.Biểu lộ XQuý tộc Bất kỳ tòa án bán đỉnh hay mức độ của máy tính hay thông tin.XQuý bang phân loại bất kỳ báo hiệu nào về tác động tự tin.Không có trát tòa nào cho thấy thông tin hay tác động này sẽ phục hồi nhu cầu hay mục đích đặc biệt của cô.Thông tin này và bất kỳ bài tập nào được cung cấp với tất cả lỗi, và sự mạo hiểm chính là với người dùng.

G) Nếu có bất cứ s ứ liệu hay dịch vụ nào được mua hay lấy từ Từ An Ngân hay nguồn phân phối, tức khắc ghi Thời kỳ bán thương, Warranty, và hạn chế trách nhiệm phải áp dụng cho tất cả dịch vụ.Sản phẩm và dịch vụ được đảm bảo không bị thiếu kỹ năng và vật liệu trong một thời gian trong vòng một năm kể từ ngày giao hàng.Không có trát tòa khác, bộc phát hay bị đe dọa, kể cả quyền hạn của bồi thường và quyền lực trong phạm vi đặc biệt.Tự do cá nhân được nhượng bộ với bồi thường, bồi bổ lại bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tác động, hay từ chối một cổng cung cấp có khả năng sinh sản, và mọi người đều đồng ý rằng việc này sẽ là chủ động sản và đặc biệt.Bán hàng không có khả năng chi trả bằng thiệt hại, tính toán, tính toán, thiệt hại lớn.

Bảy.Giám sát.

Từ Du Văn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám s át nội dung của trang web của Từ cao 8917, bao gồm các phòng chat và diễn đàn, để xác định s ự tuân thủ với hiệp định này và bất cứ quy tắc điều hành nào do Từ Du thiết lập và tuân theo bất cứ luật pháp, quy định hay yêu cầu của chính phủ.Từ Du Văn được quyền chỉ có quyền s ửa đổi, từ chối in hay gỡ bỏ bất cứ tài liệu nào được gửi đến hay gửi lên trang web của Hứa Tiết 817.Không giới hạn những gì đã nói, Hứa Yên có quyền gỡ bỏ bất cứ vật liệu nào mà Phù thủy không thuộc thẩm quyền của mình, vi phạm những quy định này hay ngược lại.

8!bù đắp.

Người dùng đã đồng ý bảo vệ, bảo đảm và giữ những người liên lạc vô hại của Xu. Người quản lý, s ĩ quan, nhân viên và nhân viên của họ khỏi mọi đòi hỏi và chi phí, kể cả phí của luật s ư, do s ử dụng trang web của Người dùng hay Người Dùng.

Chín.Chấm.

Hoặc Hứa phủ hoặc Người dùng có thể hủy hợp đồng này bất cứ lúc nào.Không giới hạn những gì đã nói, Từ Yên s ẽ có quyền chấm dứt tài khoản người dùng ngay lập tức nếu Người Dùng hành động do người dùng xem là không thể chấp nhận, hoặc nếu người dùng dùng của hiệp định này vi phạm.Biên dịch 5,B,5,C,5,D,6,8,10 và khu vực này

Mười.Thương hiệu và bản quyền.
L.Xyanyanh Đành;
Hai.Phần ảnh chúng tôi mua ở trang web
Ba.Một số sản phẩm là bản quyền sở hữu bằng sáng chế thuộc về người khác. Xyanya có quyền sử dụng pháp luật.
Đếm.Thứ ba hài lòng.

Từ nay phân phối nội dung của người dùng và người dùng cung cấp.Vì vậy, Từ lỏng không có quyền kiểm soát biên tập về nội dung như vậy hơn một thư viện công cộng, một hiệu sách hay một sạp báo.Bất cứ ý kiến, lời khuyên, lời khuyên, dịch vụ, đề nghị, hay bất cứ thông tin hay nội dung nào, mà người cung cấp thông tin, người dùng hay bất cứ người dùng nào của trang web cao 817, đều là của tác giả hay người phân phối lẫn không của Từ Du, hay bất kỳ nhà cung cấp cung cấp thông tin cho người cung cấp thông tinĐộ chính xác, đầy đủ hay hữu dụng của bất cứ nội dung nào, hay khả năng thương mại hay thể lực cho mục đích cụ thể.(Phụ đề tới phần 6 trên về những chi tiết đầy đủ về giới hạn của trách nhiệm và miễn trách nhiệm bảo hành) Trong nhiều trường hợp, nội dung có qua trang web Xuyan;817 là những ý kiến và phán xét của nhà cung cấp thông tin, người dùng, hay người dùng khác không hợp đồng với Từ Duchịu trách nhiệm về s ự chính xác hay đáng tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hay lời phát biểu nào trên trang web của Từ Giả s ử tại lịch s ửKhông thể nào Phù thủy chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người dùng dựa vào thông tin lấy được từ trang web của Hứa Tiết 817.Người dùng có nhiệm vụ đánh giá độ chính xác, hoàn hảo hay hữu ích của bất kỳ thông tin, ý kiến, lời khuyên hay các nội dung thông qua thư cụ của Hứa phủ.Hãy tìm kiếm lời khuyên của người chuyên nghiệp, nếu thích hợp, về việc đánh giá bất cứ thông tin, ý kiến, lời khuyên hay bất cứ nội dung nào.

Có.Nhiều.

Hợp đồng này và bất cứ điều lệ hoạt động nào của trang web của Từ cao 817, được thành lập bởi Từ Yên, đều là hợp đồng của hai người đối với vấn đề này, và thay thế tất cả các hiệp định viết hay miệng trước giữa hai bên về vấn đề này.Dự án này s ẽ được hiểu theo luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, không có vấn đề về luật mâu thuẫn luật pháp của nó.Bất cứ kẻ nào từ chối bất cứ vi phạm hay mặc định nào ở đây đều được coi là sự khước từ bất cứ xâm phạm nào trước hay sau đó hoặc sau đó.Khu vực này chỉ tiện lợi và không được phép nhập khẩu hợp pháp.

Rồi.Thông tin mật.

(A) Từ "Thông tin bí mật" được dùng ở đây là thông tin, kiến thức về dữ liệu có tính chất trí tuệ, kỹ thuật, khoa học, thương mại, hay công nghệ liên quan đến công nghệ, phát minh, quy định, thiết kế, cải tiến, bí mật thương mại, và các thông tin khác có tính bí mậtcó trách nhiệm pháp lý phải bảo vệ.Không giới hạn tính rộng của câu chuyện này, Thông tin bí mật sẽ bao gồm bất cứ ý tưởng, tìm kiếm, nghiên cứu, quy định dữ liệu, kỹ thuật, thuật toán, kiến trúc sư, kế hoạch, vẽ, phác thảo, sơ đồ sản phẩm, tài liệu, sổ tay, báo cáo, nghiên cứu, ảnh chụp, mẫu, chương trình, mã nguồn, mẫu, nguyên mẫu, danh sách khách hàng, giá cảMô tả sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing, thông tin tài chính hay công việc đang tiến hành.Thông tin bí mật bao gồm cả việc phát hành thông tin bí mật hay các tài liệu hay thông tin khác, do người dùng Từ Ả Rập cung cấp

B) Đối với một thời gian trong năm năm năm kể từ ngày nhận được Thông tin bí mật, người tiếp nhận không được tiết lộ nó cho bất kỳ người, công ty hay công ty nào khác, trừ khi được cung cấp ở đây, không được sử dụng kinh doanh, và dùng cùng mức độ cẩn thận để tránh việc phát hành hay phát tán thông tin như người tiếp nhận.sử dụng những thông tin riêng mà nó cho là độc quyền hay bí mật.Những thông tin này không được coi là Thông tin bí mật và người nhận không có nghĩa vụ gì với những thông tin đó mà:
(i) đã được Người Dùng biết mà không có nghĩa vụ giữ bí mật, hay
sẽ được công khai bằng hành động sai của người dùng, hay
sẽ được chính quyền nhận từ một người khác mà không có sự hạn chế nào và không vi phạm hiệp định này, hay
Lưu Bang phát hành bằng giấy phép của Hứa Yên.


Liên