EN

Chính sách cá nhân


Lần thử lại:

Tờ ghi chú riêng tư này (\\ 82;Thông báo riêng tư))) miêu tả làm thế nào công nghệ chính xác của Shanghai Hứa Tiết Xương Góc Công nghệ I., Lt. và các công ty con và các chi nhánh liên kết nối đó với thông báo cá nhân. « 82;82yan); và các đơn vị ký tự mà liên quan đến chúng taNgười chịu trách nhiệm (\ 820; Dữ liệu cá nhân);

Hãy đọc to àn bộ thông báo riêng tư này cẩn thận trước khi sử dụng các trang web, thông báo email, các ứng dụng di động, các ứng dụng mạng xã hội, các ô điều khiển, và các dịch vụ trực tuyến khác (82;2;2; vì nó sẽ giúp bạn hiểu được dữ liệu chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ nó như thế nào, và các lựa chọn của bạn đối với dữ liệu đó.

Về chúng ta
Thượng Hải Hứa Yên chính phủ Công nghệ C., Lt is đăng ký in the China as a tp ðoàn in Shanghai City và has its seat office No. 969, YunHan Road Pudong District Thượng Hải City China

Liên lạc

Nếu bạn muốn thực hiện quyền giữ riêng tư của mình như đã nói ở đây hay bạn có câu hỏi nào về thông báo cá nhân này, thông tin liên lạc của chúng tôi là như sau:

Người đại diện cho quyền riêng tư của Thượng Hải Hứa Yên công nghệ cao có thể liên lạc với:
Email:công việc
Điện:+86.21.59241315
Thư chính Comment

Chú ý: Tyler Tou.

Không. 969, YunHan Road Pudong District Thượng Hải, China.
Điện:+86.21.59241315
Bạn cũng có thể liên lạc với chi tiết liên lạc của tập đoàn Xuyan


Xem

Dịch vụ của công ty văn hóa và các công ty liên kết của Từ yan là các công ty s ở hữu, điều hành và cung cấp của chúng.Xin hãy nhập vào đây danh s ách công ty văn phòng của Xu Văn phòng.Tuy nhiên, thông báo cá nhân này chỉ điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ công ty Xuyan mà đặc biệt liên quan đến thông báo cá nhân này.Các dịch vụ của công ty Xuyan có thể liên hệ với hoặc cung cấp thông báo riêng.

Hành vi riêng tư của chúng tôi có thể thay đổi giữa các nước chúng tôi hoạt động để phản ánh hành vi địa phương và yêu cầu pháp lý.

Dữ liệu cá nhân ta thu thập
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin không cá nhân mà ông cung cấp để thực hiện việc mua, yêu cầu thông tin hay cập nhật về sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, hoặc dùng dịch vụ khác.Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin không cá nhân về cách sử dụng dịch vụ và sở thích của bạn.

Đọc thêm

Cách sử dụng dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, kể cả dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, cải thiện dịch vụ, rao bán sản phẩm của chúng tôi, và ghi chú những sở thích của bạn để cung cấp những kinh nghiệm sử dụng tốt nhất có thể.

Đọc thêm

Căn cứ pháp lý cho việc xử lý và hậu quả nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân
Chúng tôi dựa trên một số lý do hợp pháp để thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, như cách xử lý cần thiết để cung cấp hàng hóa hay dịch vụ.

Thông thường, việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng trong một số trường hợp là cần thiết.

Đọc thêm

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty con, hội chứng và những người khác trên thế giới để thông báo cho bạn về các sản phẩm và các đề nghị có thể có lợi ích với bạn, như được phép theo luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ trên to àn cầu, những người được yêu cầu đối xử với dữ liệu cá nhân của bạn theo thông tin cá nhân này, như yêu cầu luật pháp và trong vài tình huống khác khi sử dụng các dịch vụ đó để cung cấp dữ liệu cá nhân hay dịch vụ cho bạn qua dịch vụ của chúng tôi.

Đọc thêm

Truyền dữ liệu quốc tế
Một số quốc gia hay các thẩm quyền có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như quốc gia nơi mà dữ liệu cá nhân của bạn được thu hồi ban đầu, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Đọc thêm

Quyền và lựa chọn của bạn
Bạn có thể có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.Đây là quyền truy cập, sửa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như những quyền kỹ thuật để hạn chế cách chúng tôi xử lý nó, và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

Đọc thêm

Chúng tôi giữ các dữ liệu cá nhân trong bao lâu
Chúng t ôi không giữ lại dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết.

Đọc thêm


Bộ sưu tập cá nhân

Bằng cách sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn (đặc biệt, nếu bạn chọn cung cấp nó), bao gồm cả không giới hạn:

Tên, email, tên người dùng, số điện thoại, công ty và địa chỉ, (\ 8220; Thông tin liên lạc);
Số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ chuyển hàng, mã an ninh và các giao dịch khác, và chi tiết kiểm tra (kiểm tra). 82;
Trang và các sản phẩm đã xem, các mục thêm vào giỏ mua sắm, quảng cáo mà bạn đã nhấn vào, email từ chúng tôi đã mở, kiểu duyệt, hệ thống điều hành ("OS") khởi trình Mạng (« IP ») địa chỉ và thiết bị và vị trí (tập thể « 82;Thông tin phân tích).
Thông tin công khai về anh từ nguồn của người khác, như dịch vụ bưu điện để kiểm tra địa chỉ vận tải;
Hệ điều hành di động của bạn, một số nhận diện thiết bị di động được gắn vào chúng tôi, hoặc một số nhận diện thiết bị di động thường dùng.


Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân hoặc dữ liệu sử dụng từ người khác, kể cả không giới hạn:

Địa chỉ thư và dữ liệu cá nhân đã thu thập về bạn có thể được gửi đến Từ Từ Từ Nhân nếu bạn yêu cầu liên lạc qua trang web của Từ Du
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được gửi đến Từ Du khi bạn chọn tham gia vào ứng dụng hay phục vụ của người khác, như chat trực tiếp, trang truyền thông xã hội hay danh sách tương tự trên trang web của người khác.
Thông tin cá nhân bổ sung có thể được gửi đến Từ Từ người thứ ba để kết hợp với thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua sự sử dụng dịch vụ, để nâng cao khả năng phục vụ cho bạn, tập trung nội dung chúng tôi cung cấp cho bạn và cho bạn cơ hội mua hàng hóa hay dịch vụ mà chúng tôi tin có thể có hứng thú với bạn.dựa trên những thông tin chúng tôi đã thu thập.


Chúng tôi sẽ áp dụng các điều khoản trong Thông cáo cá nhân của chúng tôi cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được gửi từ người thứ ba, trừ khi chúng tôi tiết lộ cho ông khác.

Cách sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây, theo quy định của pháp luật.

Bạn mua: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc và chi phí để chúng tôi có thể xử lý và thực hiện các mua hàng qua dịch vụ.

Dịch vụ: Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để nhận và trả lời các câu hỏi về sản phẩm, dịch vụ hay bảo đảm và thông báo với bạn về các cuộc thi, khảo sát hay giải trí.Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu ngành công nghiệp của bạn và / hay tên và địa chỉ của người bán sản phẩm cho bạn.

Phản hồi: Chúng tôi có thể sử dụng tên người dùng, địa chỉ email, các sản phẩm đã mua, và các nội dung người dùng cung cấp khi bạn tính toán và xem lại sản phẩm của chúng tôi.

Đang đăng ký trang web: Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn khi bạn tạo một tài khoản qua bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm người dùng cá nhân hơn.

Phân tích: Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và sử dụng Thông tin Phân tích để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện kinh nghiệm của bạn với dịch vụ và hướng dẫn quảng cáo và quảng cáo của chúng tôi cho bạn.

Tiếp thị: Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để xác định những sản phẩm có thể quan tâm đến bạn, cung cấp thông tin marketing (trừ khi bạn đã chọn cách không liên lạc) và thực hiện nghiên cứu thị trường.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin ông cung cấp, kể cả ngành của ông, có phải ông sở hữu sản phẩm của chúng tôi, kinh nghiệm với sản phẩm của chúng tôi, và nội dung của người dùng, cho mục đích thị trường.

Dịch vụ Vị trí: chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ hiện thời của bạn, địa chỉ cung cấp và / hay mã khóa để cung cấp cho bạn địa điểm của người bán lẻ của chúng tôi hoặc các thông tin thích hợp khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách khác phù hợp với các mục đích được miêu tả trên và cung cấp dịch vụ cho bạn.

Căn cứ pháp lý cho quá trình xử lý và hậu quả
Chúng tôi dựa trên các lý do pháp lý sau đây để thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

xử lý là cần thiết để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của anh;
đồng ý;
xử lý là cần thiết để thực hiện một hợp đồng mà anh là một phần hay để có thể làm theo yêu cầu của anh trước khi ký một hợp đồng;
xử lý là cần thiết để thực hiện một nghĩa vụ pháp luật mà chúng ta phải chịu đựng;
xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hay của một người khác, trừ khi quyền lợi và tự do của anh bị ảnh hưởng bởi quyền lợi hay quyền lợi cơ bản mà anh yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những quyền lợi hợp pháp này là để thực hiện mục đích xử lý trên.
Thông thường, việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng trong một số trường hợp, nó cần thiết để ký hợp đồng với chúng tôi hoặc nhận hàng hóa hay dịch vụ như yêu cầu của ông.

Không cung cấp dữ liệu cá nhân có thể gây bất lợi cho bạnTuy nhiên, nếu chưa được xác định khác, việc không cung cấp dữ liệu cá nhân sẽ không có hậu quả pháp lý cho bạn.


Thông báo cho người yêu cầu

Một số trang web của chúng tôi bao gồm khả năng cho những người có hứng thú làm việc cho Phù Tiết hoặc một công ty (công ty), tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội làm việc ở Hứa Tiết, các chi nhánh và /hay các công ty con.Để đăng ký các vị trí mở trên trang web của chúng tôi, bạn phải tạo hồ sơ công việc qua trang web này, gồm những thông tin mà Từ lỏng yêu cầu bạn cung cấp, và bạn có thể chọn cung cấp, để được xem xét cho việc làm (the \ 82;ghim (Hồ thông tin người yêu cầu tuyển dụng).Trước khi tạo hồ sơ công việc, bạn phải xác nhận bản thân về các điều khoản riêng tư điều khiển việc cung cấp thông tin cho Từ Nhân viên ở đây.Những điều khoản anh đồng ý để tạo hồ s ơ công việc s ẽ phụ thuộc vào việc của Từ Giả s ử 8917.Từ nay sẽ sử dụng Thông tin về người chủ nhiệm cho mục đích đánh giá và thuê, và thông tin để hỗ trợ cho mục đích đánh giá và thuê.


An

Chúng tôi luôn giữ những biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm việc đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, những người truy cập hay xử lý thông tin cá nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân cho chúng tôi và hội viên.Chúng tôi tìm cách mã hóa các số thẻ tín dụng từ các giao dịch e -thương mại được thực hiện trên trang web bằng công nghệ cắm ổ bảo mật.


Tuy nhiên, không có phương pháp truyền thông hay lưu trữ điện tử nào tuyệt đối an to àn và không có lỗi, nên không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.Bạn phải bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn, và chắc chắn phải ký kết khi kết thúc bằng máy tính chia sẻ.Nếu bạn có lý do để tin rằng sự giao tiếp của bạn với chúng tôi không còn an to àn (v.d., nếu bạn cảm thấy sự an to àn của bất cứ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm nhập) hãy thông báo ngay cho chúng tôi bằng email ttano @ Xvyan,...+86.21.59241315.

Nơi chúng tôi đã cho bạn hoặc bạn đã chọn một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần của các trang web của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm giữ mật khẩu này bí mật.Anh không nên chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

Truyền dữ liệu quốc tế

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập hay nhận về bạn có thể được chuyển đến và /hoặc xử lý bởi các cơ quan nằm bên trong hoặc ngoài Trung Quốc.

Một số người nhận dữ liệu cá nhân (xem ở dưới) được xác nhận theo luật bảo vệ cá nhân (xem trong đó) và một số người khác được xác định ở những quốc gia có đủ thẩm quyền (đặc biệt là Canada (cho các tổ chức không công dân thuộc pháp luật Bảo vệ cá nhân và các tài liệu điện tử Canada) và Argentina), và, trong mỗi trường hợp, chuyển nhượng.được công nhận là đã cung cấp một mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp từ một quan điểm luật pháp bảo vệ dữ liệu Châu Âu.

Có thể có những người nhận diện khác ở những nước không cung cấp một mức độ bảo vệ thích đáng từ quan điểm luật pháp bảo vệ dữ liệu Châu Âu (đặc biệt là Mỹ (nếu không được xác nhận dưới khiên bảo mật cá nhân của chúng tôi)luật pháp bảo vệ dữ liệu.Với việc chuyển giao cho những nước không có đủ trình độ bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ dựa trên những biện pháp an to àn thích hợp, như là những luật bảo vệ thông thường được Ủy ban hay một thẩm quyền giám sát, những quy tắc hành động được phê chuẩn cùng với những cam kết có thể có được thực thi của người nhận.Cơ chế chứng nhận đã được phê chuẩn cùng với cam kết có thể có được.Bạn có thể yêu cầu một bản sao những biện pháp an toàn thích hợp bằng cách liên lạc với chúng tôi như đã xác định trong phần liên lạc với chúng tôi.

CookieComment
Chúng tôi sử dụng "cookie," "892; một tập tin văn bản nhỏ được chuyển tới thiết bị của bạn, cùng với các công nghệ tương tự (v.v. như các công nghệ thẻ internet, máy phát sóng web và tập lệnh nhúng) để giúp bạn có một kinh nghiệm người dùng tốt hơn, cá nhân hơn.Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng cookie và thay đổi thiết lập cookie của bạn, hãy nhắp vào đây.

Dữ liệu cá nhân chia sẻ với người thứ ba

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Xu Văn như được miêu tả bên dưới.

Người nhận từ tập đoàn Phát triển và người thứ ba.Chúng tôi có thể chia s ẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các hội chứng Xuyan;817;s và các công ty khác trên to àn cầu, bao gồm những người buôn bán, s ản xuất và cung cấp của chúng tôi, để các công ty này có thể liên lạc với bạn về s ản phẩm, dịch vụ hay các vật khác có thể làm bạn hứng thú.Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với vài đối tác làm ăn.Tùy thuộc vào loại Dữ liệu cá nhân và mục đích thu thập dữ liệu cá nhân, các đơn vị khác nhau và bộ phận nội bộ trong này có thể nhận dữ liệu cá nhân.Ví dụ, bộ phận IT có thể có quyền truy cập dữ liệu tài khoản của bạn, và bộ phận marketing và bán hàng của chúng tôi có thể có quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dữ liệu liên quan đến hàng hóa.Hơn nữa, các bộ phận khác của tập đoàn Xuyan có thể có các dữ liệu cá nhân cần biết về anh như là bộ phận luật pháp và pháp luật, bộ phận tài chính hay kiểm to án nội bộ.Thông báo cá nhân này không quy định các trang web của người khác hay bất kỳ trang web nào không liên kết đến thông báo cá nhân này.

Nhà cung cấp.Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty có liên quan và không biết làm việc cho chúng tôi.Nhiệm vụ đó bao g ồm thủ tục xử lý, thực hiện mệnh lệnh, giao hàng hóa, dịch vụ định vị, phân tích dữ liệu sử dụng trang web hay di động, dịch vụ khách hàng, dịch vụ điện tử và thư tín, cuộc thi /khảo sát /kiểm toán /các cuộc càn quét, dịch vụ marketing, dịch vụ giao thương xã và truyền thông (v.d., đánh giá, diễn đàn, diễn đàn, và sỏi)Tính toán, điều hành và báo cáo thuế.Những người cung cấp dịch vụ riêng nhận dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết để thực hiện vai trò của họ, và chúng tôi yêu cầu họ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
Theo yêu cầu hoặc thích đáng bởi luật pháp.Chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật, kể cả không giới hạn:
Luật pháp có thể áp dụng, bao gồm những luật khác với đất nước nơi trú ngụ, để thực hiện các quy trình pháp lý và để đáp ứng yêu cầu của chính quyền và chính phủ, gồm cả những chính quyền công cộng và chính phủ nằm ngoài đất nước anh sống.
áp dụng các điều khoản và điều kiện của chúng ta, kể cả điều tra các vi phạm tiềm năng,
phát hiện, ngăn chặn hay xử lý theo cách khác gian lận, an ninh hay kỹ thuật;
Để bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc các thành viên khác của chúng tôi, để bảo vệ quyền lợi, sự riêng tư, an to àn hay tài sản, và /hay những thành viên của chúng tôi, bạn hay những người khác, và cho phép chúng tôi theo đuổi phương pháp sửa chữa có thể hoặc hạn chế thiệt hại mà chúng tôi có thể bảo vệ.
Chuyện truyền tải.Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua hàng, cửa hàng, công ty con hay các đơn vị kinh doanh.Chúng tôi có thể chia sẻ và / hay chuyển dữ liệu cá nhân của bạn với một người khác trong các giao dịch này (bao gồm cả không giới hạn, sự cải tạo, liên doanh, doanh nghiệp, doanh nghiệp, phân phối, phân công việc, chuyển nhượng hay bất cứ phần nào trong doanh nghiệp, hàng hiệu, hội chứng, công ty con hay tài sản khác).Thông tin về khách hàng thường là một trong những tài sản đã được chuyển, nhưng vẫn bị phụ thuộc vào mọi thông báo bảo mật trước đây.

Chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu tập hợp mà đã được ẩn danh (để bạn không được xác định) với những người khác, như các nhà xuất bản, quảng cáo hay các trang web đã kết nối, và có thể công bố dữ liệu này.

Quảng cáo cộng
Các trang web có thể cung cấp blog, thông điệp, hoặc diễn đàn cộng đồng.Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong những khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng.

Liên kết tới mạng xã hội và những trang web của người thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết tới mạng xã hội và các trang web và các ứng dụng di động được điều hành và điều khiển bởi người khác.Trong khi chúng tôi cố gắng kết nối chỉ tới những trang web chia sẻ tiêu chuẩn cao và tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay hành động riêng tư của các website khác.Trừ khi khác được ghi lại, bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho trang web của người khác s ẽ được người đó và không phải chúng tôi thu thập, và s ẽ được thực hiện theo chính s ách riêng tư của người đóTrong tình huống này, chúng ta s ẽ không có quyền kiểm soát, và s ẽ không chịu trách nhiệm, người đó s ử dụng dữ liệu cá nhân mà anh cung cấp cho họ.

Lựa chọn và quyền lợi

Nếu bạn đang ở Trung Quốc khi truy cập dịch vụ, hay Bộ điều khiển dữ liệu như đã được miêu tả ở phần trên, Overview nằm ở Trung Quốc, điều này được áp dụng:

Nếu bạn đã đồng ý thu thập, xử lý và sử dụng một số dữ liệu cá nhân của mình (đặc biệt với việc nhận thông tin tiếp xúc trực tiếp qua email, SMS /MMS, fax và điện thoại 8111; nếu có thể), bạn có thể rút lại thông đồng này bất cứ lúc nào với hiệu ứng tương lai.Các bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích marketing.

Ghi chú rằng những quyền trên đây có thể bị thay đổi theo luật bảo vệ dữ liệu.Ở đây hãy tìm thêm thông tin về quyền lợi của bạn trong mức độ GDR áp dụng (để tránh khỏi nghi ngờ, chỉ khi bạn ở Trung Quốc khi truy cập dịch vụ hay người điều khiển dữ liệu như được mô tả ở phần trên thì Overview nằm ở Trung Quốc):

(i) Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

Anh có thể có quyền nhờ chúng tôi xác nhận xem có phải dữ liệu cá nhân liên quan đến anh đang được xử lý hay không, và, nếu vậy, yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân.Thông tin truy cập này bao gồm các mục đích xử lý, các loại Cá nhân liên quan, và những người nhận hay phân loại người nhận dữ liệu cá nhân đã được hay sẽ được tiết lộ.

Anh có thể có quyền lấy bản sao dữ liệu cá nhân đang được xử lý.Chúng tôi có thể tính phí hợp lý dựa trên chi phí quản lý.

Chính quyền yêu cầu sự sửa chữa

Ông có thể có quyền xin chúng tôi sửa chữa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến ông.Tùy thuộc mục đích của việc xử lý, bạn có thể có quyền hoàn thành dữ liệu cá nhân chưa hoàn tất, kể cả bằng cách cung cấp thêm thông báo.

(III), nằm trên; Quyền xóa bỏ (bị lãng quên)

Trong vài trường hợp, anh có thể có quyền xin chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến anh và chúng tôi có thể buộc phải xóa dữ liệu cá nhân này.

Quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp, anh có quyền xin chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của anh.Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân sẽ được đánh dấu và chỉ có thể được xử lý bởi chúng tôi cho một số mục đích.

(v), nằm trên; Quyền chuyển dữ liệu

Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo dạng cấu trúc, thường dùng và dễ đọc theo máy tính, và bạn có thể có quyền truyền dữ liệu đó cho một thực thể không cản trở gì từ chúng tôi.

chúng ta cần đối tượng

Trong một số trường hợp, anh có thể có quyền phản đối, dựa trên lý do liên quan đến tình trạng đặc biệt của anh, bất cứ lúc nào với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của anh và chúng tôi có thể không còn phải xử lý dữ liệu cá nhân của anh nữa.Quyền được đối tượng này có thể được áp dụng đặc biệt nếu Từ Yên thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phân tích mục đích này để hiểu rõ hơn lợi ích kinh doanh của bạn trong s ản phẩm và dịch vụ của Từ lỏng.Các bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cho mục đích thị trường trực tiếp.Nếu anh có quyền phản đối và thực hiện quyền đó, chúng tôi sẽ không xử lý Tài liệu cá nhân của anh cho mục đích đó nữa.Để thực hiện quyền này xin hãy liên lạc với chúng tôi như đã nói ở phần tiếp xúc với chúng tôi.

Tuy nhiên, đặc biệt có thể không tồn tại nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để có biện pháp trước khi ký hợp đồng hay thực hiện một hợp đồng đã ký.

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi mục đích tiếp thị trực tiếp (v.d. bạn đã đăng ký chính thức vào các tin tức của chúng tôi) bạn có thể rút lại sự đồng ý như được mô tả ở đầu của phần này.

(vii)* NHnbsp;

Hơn nữa, trong một số trường hợp về tự động quyết định cá nhân, bạn có quyền được can thiệp nhân loại, thể hiện quan điểm của mình, và chống lại quyết định.

Anh cũng có quyền khiếu nại với thẩm quyền giám sát bảo vệ dữ liệu.Anh có thể thi hành quyền đó ở một thẩm quyền giám sát, đặc biệt ở địa điểm làm việc hay địa điểm bị xâm phạm hàng tháng Trung Quốc.

Bao lâu chúng tôi giữ dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ chừng nào cần thiết để cung cấp dịch vụ và hàng hóa yêu cầu.Một khi cô kết thúc mối quan hệ của cô với chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của cô hoặc ẩn danh cho dữ liệu cá nhân của cô, trừ khi yêu cầu giữ kín luật pháp (như là vì mục đích thuế).Chúng tôi có thể giữ lại thông tin liên lạc và quyền lợi của các bạn trong sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi một thời gian dài nếu bạn cho phép chúng tôi gửi các vật liệu marketing.Chúng tôi cũng có thể giữ lại dữ liệu cá nhân sau khi kết thúc mối quan hệ hợp đồng nếu dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện các luật pháp khác hay nếu chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu hợp pháp, chỉ cần biết căn cứ.Trong mức độ có thể, chúng tôi sẽ hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích hạn chế này sau khi mối quan hệ hợp đồng chấm dứt.

Trẻ
Dựa theo Luật bảo vệ cá nhân trực tuyến cho trẻ em, 15Bằng cách dùng trang web của chúng tôi, anh đại diện cho việc anh đã mười ba tuổi hoặc già hơn.

Thay
Chúng tôi có thể cập nhật thông báo cá nhân này hết lần này tới lần khác.Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về bất kỳ sự thay đổi nào, kể cả khi chúng có tác dụng, bằng cách cập nhật "Lần sửa đổi cuối Hạn 292; ngày trên hay theo bất kỳ yêu cầu nào khác theo luật pháp.
Liên