EN
Hoa

Thiết bị áp suất

XyanANK có sản phẩm đo lượng áp suất giàu có cho bạn chọn.Nhóm đo áp suất gồm cócảm biến áp,Máy phát tín hiệu áp suất,áp suấtKhông.Lực lượng bộ sưu tầmcảm biến làm gốmtới bộ cảm biến gốm sứ.Các phương pháp đo áp suất bao gồm áp suất tuyệt đối,áp suất dưới chân không,áp suất khác nhau,độ chính xác 0.05 =.5 =,phạm vi đo từ -0.1 đến 600MPa. Xem sản phẩm

Kiểm soát áp suất

XVNANameBộ điều chỉnh áp sốcông tắc kỹ thuật sốđược thiết kế bởi đồng hồ áp suất và bộ điều khiển kỹ thuật s ố, s ử dụng trong trường điều khiển tự động, như các công cụ máy móc, động lực, máy bơm, bộ nén, thiết bị đặc biệt, do thiết lập rất dễ dàng và có bộ trình bày kỹ thuật s ố, đó là một thay thế rất tốt cho công tắc áp suất cơ khí. Xem sản phẩm
Liên