EN
Các bộ phận OEM

Trang số phụ tùng

Ảnh nền tảng XQuý:


XUYAN có siêu năng lượng của OEM được lưu lại, chúng tôi cung cấp sản phẩm đo áp suất, giải pháp và cả ODM cho loại công nghệ đặc biệt, như hệ thống xét nghiệm lốp xe, thiết bị đo lường mạng điện tử, hệ thống đo áp suất cho thông minh thành phố, hệ thống điều khiển nước cho nền nông nghiệp hiện đại, hệ thống đo áp suất cho thiết bị thương.bể chứa nước

Bên cạnh thiết kế và kỹ năng sản xuất của các công cụ thông minh, chúng ta có khả năng sử dụng các bộ phận cơ khí như lắp, ống, khuỷu tay, máy móc chính xác và lồng chính xác.

Liên